طراحی لوگو فروشگاه اینترنتی دلی مد

همانطور که آب برای بدن لازم و ضروریست لوگو برای برندها همانند آب میباشد که باید با علم و تخصص خاص طراحی شود.

خوشبختانه مفتخریم جناب جواهری این امر مهم را به تیم سپهروایت سپردند.

Adobe Photoshop 80%
COREL DRAW 15%
Adobe Illustrator 20%