طراحی لوگو تولیدی متبن اسپرت

با توجه به نیاز این تولیدی به داشتن لوگو جهت امور گوناگون تیم سپهروایت با تخصص کافی در حوزه گرافیک و طراحی لوگو این طراح را ایجاد و اجرا نمود.

Adobe Photoshop 85%
COREL DRAW 35%
Adobe Illustrator 40%