طراحی لوگو رویال دیتیلینگ

گروه رویال برای کسب و کار خود اولین قدم را در طراحی لوگو دیدن و افتخار این کار را به گروه فنی و مهندسی سپهروایت دادند .

Adobe Photoshop 70%
COREL DRAW 10%
Adobe Illustrator 20%