طراحی لوگو گروه کامپیوتری شریف

با توجه به نیاز گروه کامپیوتری شریف به توسعه کسب و کار خود ایجاد برند شاخص در حوزه فعالیت خود خواسته خود را با تیم ما به اشتراک گذاشتن و گروه فنی و مهندسی سپهروایت اقدام به اتود های متنوعی کردند که در نهایت لوگوی مورد نظر مهندس شریفی توسط تیم سپهروایت اجرا و تحویل ایشان گردید.

Adobe Photoshop 50%
COREL DRAW 80%
Adobe Illustrator 30%